ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 123
อ.1700/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.929/59
นัดพิจารณา/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
รข.5/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1663/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1883/60
สืบประกอบ/พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.971/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1042/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1121/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1145/60
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1169/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1321/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1322/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1323/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1346/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1347/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1348/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1349/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1350/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1351/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1352/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1371/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1384/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1385/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1386/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1387/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1388/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1389/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1510/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1511/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1523/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1524/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1525/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1526/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1527/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1528/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1535/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1536/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1537/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1538/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2459/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2460/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2508/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2509/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2510/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2511/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2512/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2513/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.323/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.684/57
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.686/57
ไตสวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.133/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.135/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.136/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.137/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.138/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.139/60
นัดตรวจแผที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.140/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.574/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1655/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1694/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1731/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1743/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1745/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1752/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1755/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1756/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1791/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1793/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1848/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.424/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.900/59
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1029/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1288/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1289/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1290/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1291/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1292/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1315/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1316/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1339/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1340/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1341/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1342/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1343/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1344/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1345/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1353/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1354/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1355/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1375/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1376/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1377/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1378/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1379/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1383/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1518/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1519/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1520/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1521/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1522/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2224/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2225/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2439/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2461/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2462/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2463/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2464/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2465/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.650/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.810/60
นัดพิจารณาหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.931/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.134/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.256/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.299/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.308/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.328/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.467/60
ให้การ สืยโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.493/60
ให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.568/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.570/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.572/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.582/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1511/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)