ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
ผบ.316/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.3
ผบ.556/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.557/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.558/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.559/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.560/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.585/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.205/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.68/61
ไกล่เกลี่ย,สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
อ.235/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.331/61
นัดพร้อม/ฟังผลฯ
เวลา 13.30 น.
อ.365/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.600/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.663/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.